Algemeen

Wijzigingen bestuur KFCE (vanaf 1 juni 2017)

Dirk Christiaens: voorzitter en sportief verantwoordelijke bovenbouw

Els Bernaerts: penningmeester

Pieter Verschueren: commercieel veratwoordelijke en kantinebeheer

Hans Maenhout: secretaris

Natuurlijk wordt het bestuur ook bijgestaan door de vele medewerkers, ploegafgevaardigden, (jeugd)trainers en extra krachten. Wij zijn nog op zoek naar ondersteuning voor het nieuwe bestuur: indien u zich geroepen voelt, kan u steeds de voorzitter contacteren.

Voor het nieuwe seizoen vond er een algemene infovergadering plaats waarop het vernieuwde bestuur werd voorgesteld en waar de toekomstvisie (op korte en lange termijn) kenbaar werd gemaakt.

Evenementen

Onze Sponsors

Dagbladhandel ’t Krantje
Brildesign Reniers
Café De Plekpot